This plugin hasn’t been tested with the latest 3 major releases of WordPress. It may no longer be maintained or supported and may have compatibility issues when used with more recent versions of WordPress.

PlaySMS – Woocommerce

Description

PL

Wtyczka WooCommerce PlaySMS umożliwia wysyłanie wiadomości SMS do klientów sklepu.
Integracja API z PlaySMS umożliwia skonfigurowanie automatycznych powiadomień SMS dla klientów. Wiadomości SMS mogą być wysyłane na wiele różnych sposobów ustawionych przez administratora strony.

EN

The WooCommerce PlaySMS plugin allows sending SMS messages to store customers.
The API integration with PlaySMS allows you to configure automatic SMS notifications for clients. SMS messages can be sent in many different ways set by the website administrator.

Screenshots

  • Ustawienia Ogólne wtyczki WooCommerce PlaySMS.
  • Ustawienia Eventów wtyczki WooCommerce PlaySMS.
  • Ustawienia Błędów wtyczki WooCommerce PlaySMS.

Installation

PL

Instalację wykonujemy pobierając wtyczkę manualnie lub automatycznie z poziomu panelu administratora WordPress.
Do poprawnej konfiguracji konieczne jest wygenerowanie Klucza API w panelu klienta PlaySMS.
Wtyczka wykorzystuje domyślnie ustawione pole nadawcy w panelu PlaySMS dla wysyłek SMS.

EN

Installation is done by downloading the plug-in manually or automatically from the WordPress admin panel.
For correct configuration it is necessary to generate the API key in the PlaySMS client panel.
The plugin uses the default sender field in the PlaySMS panel for sending SMS.

FAQ

Installation Instructions

PL

Instalację wykonujemy pobierając wtyczkę manualnie lub automatycznie z poziomu panelu administratora WordPress.
Do poprawnej konfiguracji konieczne jest wygenerowanie klucza API w panelu klienta PlaySMS.
Wtyczka wykorzystuje domyślnie ustawione pole nadawcy w panelu PlaySMS dla wysyłek SMS.

EN

Installation is done by downloading the plug-in manually or automatically from the WordPress admin panel.
For correct configuration it is necessary to generate the API key in the PlaySMS client panel.
The plugin uses the default sender field in the PlaySMS panel for sending SMS.

Czy muszę mieć konto PlaySMS, aby korzystać z wtyczki?

Tak, musisz mieć konto PlaySMS, aby korzystać z wtyczki.
Możesz zarejestrować się tutaj.

Do I need PlaySMS account to use this plugin?

Yes, in order to use this sms gateway you need a PlaySMS account.
You can register here.

Reviews

There are no reviews for this plugin.

Contributors & Developers

“PlaySMS – Woocommerce” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Contributors

Changelog

1.0 – first stable release