Categories to Tags Converter

Seçiminizdən asılı olaraq kateqoriyaları etiketlərə ya da etiketləri də kateqoriyalara çevirir.


wordpressdotorg 70. 000+ active installations 6.2.2 ilə test edilmişdir Updated 5 ay ago