WP System Information

Show WordPress Site, Current Theme, active plugin and server related information at a glance.


Nurul Amin 1. 000+ active installations 5.5.4 ilə test edilmişdir Updated 8 ay ago

Sayt Məluatı

Əsas Lövhə vidceti WordPress əsas sayt məlumatı böləsində göstərilir.


Rami Yushuvaev 200+ active installations 4.9.17 ilə test edilmişdir Updated 3 il ago

WordPress System Log

This plugin helps administrators of the site see their environment on which the site is…


Wbcom Designs 100+ active installations 5.3.7 ilə test edilmişdir Updated 6 ay ago